Svenska kronan rekordsvag – så påverkas din pension

Den senaste tiden har den svenska kronan värderats rekordlågt mot flera utländska valutor. Men vad innebär det för dig och ditt sparande?

– Att svenska kronan faller påverkar oss på flera sätt. Men när det kommer till det långsiktiga sparandet har valutarörelser mindre betydelse. Faktum är att den svaga kronan kan ha en positiv effekt för ditt pensionssparande i utländska aktier, säger Shoka Åhrman sparekonom på SPP.

Den svaga kronan ger konsekvenser för oss som bor i Sverige. Bland annat påverkas importen av att kronan fallit mot flera utländska valutor så som euron och den amerikanska dollarn. Det spär också på inflationen:

–  Vi märker hur det kostar mer att resa utomlands och hur vi får mindre pengar kvar i plånboken. En del exportbolag i Sverige gynnas av en ökad efterfrågan men för oss konsumenter gäller att priset på det mesta blir dyrare, säger Shoka Åhrman som konstaterar att kronfallet även påverkar sparandet:

– Vi svenskar sparar mycket i fonder. Dessa består ofta av innehav i utländska aktier. Värdet på kronan har en viss effekt på avkastningen på dessa aktier eftersom de handlas i en annan valuta:

– Det innebär till exempel att en aktie som handlas i euro kommer stiga i värde när kronan faller mot euron, när du räknar om aktiekursen till kronor. Omvänt gäller att utvecklingen på utländska innehav kan påverkas negativt om kronan stärks.

Men vad innebär det för pensionssparandet?

– Sparar du långsiktigt till exempel till pensionen spelar valutarisker mindre roll. Det kan snarare betraktas som en risk bland andra. Det är omöjligt att förutspå hur olika valutor kommer röra sig och med tiden brukar svängningarna jämna ut sig, säger hon och fortsätter:

– Ofta fungerar kronan likt en stötkudde som minskar en del av risken om du sparar i utländska aktier eller fonder. Effekten av den senaste tidens svaga krona kan med andra ord betyda att ditt pensionssparande i utländska innehav har ökat i värde. Det kan kanske kännas lite skönt att veta nu när den svaga kronan innebär att det mesta blivit dyrare?

 

Så kan du påverkas av en svag svensk krona:

Mindre för pengarna

Det som händer när kronan faller är bland annat att saker vi handlar i utlandet blir dyrare. När importpriserna stiger påverkas även priserna här hemma och inflationen riskerar att drivas på.

Sparandet påverkas

Har du sparpengar i fonder och aktier kan du till viss del gynnas av en svagare kronkurs. Äger du till exempel en globalfond med många amerikanska bolag bland innehaven kan värdet i fonden öka. Omvänt gäller att om kronans växelkurs stärks mot dollarn kan värdet i globalfonden minska. 

Utgifterna stiger

Om du har dina utgifter i Sverige påverkas du av att priserna stiger. Har du även utgifter utomlands kommer effekterna av den svaga kronan bli ännu mer påtagliga.

Lånen hänger ihop med valutan

Har du tagit lån till exempel för att köpa en bostad bör du förhoppningsvis inte påverkas så mycket av en fallande kronkurs. Det förutsatt att lånet är taget i valutan som gäller för landet där du har tillgången. (Det är vanligt att ha både sitt bolån och sin bostad i landet där man bor.)