Börsen har gått ned ordentligt under 2022 – så kan du tänka

Det har varit ordentligt skakigt på börsen under 2022. Krig i Europa, höjda räntor och leveransproblem har lett till allmän oro och försiktighet. SPP:s sparekonom ger tips på hur du kan tänka kring pensionen och det privata sparandet.

Agera inte i panik
Det allra viktigaste är att inte agera i panik. Ta det lugnt och tänk noga igenom din situation, strategi och hur pass långsiktigt ditt sparande är innan du tar några beslut.

– Jag tror särskilt att unga sparare som inte har varit med om den här typen av börsfall kan drabbas hårt av börspsykologin. Men håll ut, är du ung så har du också tiden på sin sida, säger SPP:s sparekonom Shoka Åhrman.

På kort sikt tror Shoka Åhrman att det fortsatt kommer finnas en risk för att vi kommer ha en slagig börs.

– Sanktioner mot Ryssland och stigande priser på gas och olja kan komma att påverka tillväxten. Den redan problematiska energiförsörjningen i Europa påverkas av invasionen eftersom Ryssland är en stor exportör av både gas och olja.

Ökade energipriser kan i sin tur driva på inflationstrycket. Och höga energipriser påverkar företagens produktionskostnader.

– Vi befinner oss fortfarande i ett läge med många osäkerhetsfaktorer och det i kombination med att hushållens köpkraft minskar kan komma att ha en negativ inverkan på tillväxten i ekonomin, säger hon.

Vad händer med pensionen?
För SPP:s kunder är pensionen kanske det som oroar mest. Vad händer egentligen med pensionen i tider med ett oroligt börsklimat?

– Tänk på att en stor del av pensionen inte alls finns på börsen. Inkomstpensionen påverkas inte direkt av börsutvecklingen, utan den del som kan vara exponerad mot aktiemarknaden är premiepensionen och tjänstepensionen. Där kan det vara röda siffror nu. Men pensionspengarna är ett sparande på väldigt lång sikt, och över tid har börsen historiskt återhämtat sig, säger Shoka Åhrman.

Mest oroande kan det kännas för de som bara har några år kvar till pensionen. Men även där kan det bästa vara att sitta lugnt i båten.

– Många som pensionssparar har pengarna placerade i traditionell förvaltning och generationsfonder. Där dras risken ner när man närmar sig pensionen och sparandet har en mindre exponering mot aktiemarknaden, säger Shoka Åhrman.

– Pensionen betalas dessutom oftast ut över en längre tid, vilket gör att du bara får en liten summa utbetalad varje månad och att resten av pengarna har möjlighet att växa till sig igen på längre sikt, fortsätter hon.

Så kan du tänka med det privata sparandet
Med allt detta i åtanke – hur kan man tänka med det privata sparandet i aktier och fonder? Det korta svaret i alla tider av oroligt börsklimat är: gör ingenting.

– Ha is i magen. Den som sparar långsiktigt vet att aktiemarknaden går både upp och ned över tid. Försök att inte påverkas av börspsykologin. Det är däremot alltid viktigt att fundera över vilken risknivå du är bekväm med, och pengar som ska användas till någonting på kort sikt kanske inte alls ska befinna sig på börsen, säger Shoka Åhrman.

Hon fortsätter:

– En förlust är inte en förlust förrän man säljer. Att sälja nu innebär förmodligen att du realiserar en förlust som redan har skett under början av 2022, och det finns inga garantier för att börserna kommer att fortsätta nedåt. Att försöka tajma marknaden är väldigt svårt, och om du säljer finns en risk att du missar viktiga dagar med uppgång, säger Shoka Åhrman.

Dela artikeln Till spp.se