Har du en kvinna i ditt liv som du bryr dig om?

Då vill du säkert vara med och bidra till en positiv förändring i form av en ökad ekonomisk jämställdhet. För inkomstskillnaderna som finns i dag mellan män och kvinnor är stora. Det gäller inte minst när vi ser till pensionen. Men det finns sätt att minska pensionsgapet.

I dag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Och vilken dag passar egentligen bättre för att fundera över den ekonomiska jämställdheten?

Att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till deras ekonomiska möjligheter råder det inget tvivel om. Det beror på löneskillnader men också på att kvinnor står för den större delen av det oavlönade arbetet i hemmet. Här talar siffrorna sitt tydliga språk:

Var tredje kvinna i Sverige jobbar deltid, men bara var tionde man. 70 procent av föräldrapenningen tas ut av kvinnor, och 60 procent av alla vab-dagar. Det får enorma ekonomiska konsekvenser. Kvinnor har idag endast cirka 70 av männens totala pension, där bland annat tjänstepensionen är väsentligt lägre. Men det går att göra pensionen mer jämställd.

För att få till ändringar från grunden krävs först och främst att vi tillsammans – kvinnor och män – synliggör frågan. Men när du vill bidra till att förändra situationen – vilka lösningar finns, och vilka gör störst skillnad?

Det går att skapa en mer jämställd ekonomi
Faktum är att det finns flera sätt att jämna ut privatekonomiska skillnader som kan finnas, till exempel mellan dig och din partner. Ett sätt som ofta lyfts i dessa sammanhang är att överföra premiepensionen. Enligt en undersökning från Pensionsmyndigheten känner relativt många svenskar till möjligheten att föra över premiepensionen till sin partner. Cirka 40 procent av gifta föräldrar med barn under 12 år har vetskap om att möjligheten finns, och bland gifta pappor planerar cirka 1 av 10 även att ge premiepensionsrätt till sin partner.

Men, här kommer brasklappen. En nackdel som är viktig att ha med sig om du överväger detta är att beloppet som förs över från dig till din partner minskas med 6 procent. Mottagaren får alltså 94 procent. Resten av pengarna fördelas till samtliga pensionssparare som så kallad arvsvinst, eftersom mottagarna i snitt förväntas leva längre än de som ger.

Vilken skillnad gör det då på sikt att överföra premiepensionen?
Om vi tar ett räkneexempel från pensionsmyndigheten där givarens lön är 35 000 och överföringen sker under 20 års äktenskap får din partner ett tillskott på omkring 1 500 kr extra i månaden under pensionen. 

För dig som vill säkerställa en jämställd pension i ett parförhållande kan ett alternativ, till exempel om din partner planerar att vara föräldraledig, vara att tillsammans med din partner gå igenom nedan steg. Dessa råd gäller om ni inte har lika lön, och inte heller delar lika på föräldraledighet och deltidsarbete.

Mina tips för en mer jämställd pension:


1, Räkna på skillnaden

Räkna ut vad din partner får i pension vid 100 procents arbete. Inbetalningen till din allmänna pensionen räknas som 18,5 procent av lönen och inbetalningen till tjänstepensionen varierar beroende på avtal, men brukar ofta vara 4,5 procent av lönen upp till 46 438 kronor (2023) och sedan 30 procent på lönedelen över det. Be din partner prata med sin chef om ni känner er osäkra.

 

Ta sedan reda på vad din partner tjänar in till sin pension som föräldraledig. På så vis kan ni tydligt se vilken skillnad det blir och vad som skulle kunna vara rimligt för dig att ge din partner i kompensation om du tjänar mer.

2, Överväg ett kompletterande sparande

Ett alternativ, om utrymme finns, kan vara att starta ett kompletterande sparande vid sidan av. Om ni kommer överens om en summa som du kan kompensera din partner med kan ett månadssparande i en kapitalförsäkring i din partners namn vara ett alternativ.

Är ni gifta ingår den i en bodelning vid skilsmässa till skillnad från allmän pension och tjänstepension. Om syftet inte ska vara att dela lika på tillgångarna vid en eventuell skilsmässa, utan att vissa tillgångar enbart ska tillfalla en part, måste det upprättas ett äktenskapsförord.

Är ni sambor är kapitalförsäkringen enbart din partners om den tecknats i hens namn, även om ni går skilda vägar. Vid dödsfall tillfaller kapitalet normalt den som står som förmånstagare.

Här kan du läsa mer om att spara i en kapitalförsäkring.

Ett investeringssparkonto (ISK) i din partners namn är ett annat alternativ för ”kompensationssparande” som också ingår i en bodelning vid skilsmässa och i ett dödsbo vid dödsfall om ni är gifta. Är ni sambos är sparandet din partners om ni går skilda vägar och vid dödsfall delas endast bostad och bohag.

Här kan du läsa mer om sparande i ISK.

3. För över premiepensionen
Mitt sista tips, som jag redan nämnt, är att föra över premiepensionen. De här alternativt går att välja om du och din partner är gifta eller registrerade partners. Sambos kan inte föra över premiepensionsrätter till varandra. Tänk på att beloppet som förs över minskas med 6 procent, vilket innebär att mottagaren endast får 94% av pensionsrätterna (se ovan).

Har du frågor om pension och sparande?

Kontakta våra pensionscoacher

Dela artikeln Till spp.se