5 tips när börsen är svängig

Shoka Åhrman, Sparekonom SPP

I tider av turbulens går aktiemarknaden snabbt upp och ner. Som småsparare är det lätt att ryckas med när tidningsrubrikerna skriker.

1. Hög exponering mot Sverige ökar risken i portföljen
Det är inte helt ovanligt att vi har en för stor andel av sparandet på den svenska börsen som egentligen står för den liten del av den totala aktiemarknaden. Att välja lokala aktier kan ge en känsla av igenkänning och en falsk trygghet. Det kan leda till att du som sparare överviktar mot hemmamarknaden vilket kan medföra att du får en ökad risk i sparandet och att du går miste om möjligheten till avkastning på andra marknader.

2. Fortsätt att sprida riskerna
Vi kommer att se en så kallad sektorrotation på börsen 2022. Det innebär att investerare, fonder och andra finansiella aktörer, börja flyttar sina pengar från en sektor till en annan. Alltså handlar det om att hitta de bolag som är lönsamma i rådande marknadsläge. Historiskt har värdebolag presterat bättre när räntor och inflation stiger, till skillnad från de tillväxtbolag som drivit börserna de senaste åren. Som småsparare är det viktigt att se över hur stor andel av portföljen som ligger placerad i räntekänsliga sektorer. Vårt råd är att hålla fast vid en ”diversifierad portfölj” och att anpassa risknivån efter den egna sparhorisonten. Vanligt misstag som småsparare är att man sparar i ett fåtal bolag och inom samma sektorer, det ökar risken i det totala sparandet. Investera i fler företag, länder, sektorer för att minska risken i sparandet.

3. Låta inte känslorna påverka investeringsbesluten
Det är svårt att gå emot hjärnans instinkt att hoppa av tåget direkt när det börjar gå nedåt. Grupptryck och mediehets är andra faktorer som påverkar. Samtidigt kan det vara tvärtom, att vi av emotionella skäl envist håller kvar vid investeringar som faktiskt inte levererar. Analysera situationen. Är det reptilhjärnan eller erfarenheten som talar? Fokusera på de enskilda bolagen du har istället för att se på hur börsen i sin helhet ser ut. Om du säljer av (realiserar dina förluster) kan det vara så att du samtidig avsäger dig en potentiell återhämtning. Därför behöver du analysera den totala risken i portföljen och aktien du ska sälja.

4. Tänk på tidshorisonten
Tidshorisonten i sparandet är avgörande för risken. Det innebär att du kan ta olika grad av risk i ditt sparande. Pensionskapitalet är pengar som ska sparas under lång tid och somdärefter har en lång utbetalningstid. Det innebär att du behöver justera risken i sparandet utifrån om du ska ha kapitalet om 5 år eller 35 år. Annars finns det en risk att din rädsla för förluster leder till att du avstår från möjligheten att få avkastning på det långsiktiga sparandet.

5. Fortsätt månadsspara
Det är vanligt att man drar sig för att spara när börsen dyker. Men det är ju tvärtom i nedgångarna du kan få mer hävstång på investeringarna. Därför är ett konsekvent månadssparande väldigt effektivt, eftersom det säkerställer att du köper under både toppar och dalar på marknaden. Aktivera automatiska månadsinsättningar och öka på ditt sparande när du får möjlighet.

Dela artikeln Till spp.se