Blockchain, payment rails och kryptovalutor - så påverkas din pension

Kvinna håller i sin plånbok

Häromveckan hölls True Global Ventures seminarium Disruptions in Financial Services hos SPP. Omkring 100 investerare, institutioner och entreprenörer samlades för att diskutera fintech, blockchain, payment rails och kryptovalutor. Fokus för diskussionerna låg på hur dessa teknikskiften kommer att prägla och förändra allt från företag och affärsmodeller till samhället i stort.

Inom försäkringsbranschen har digitalisering pågått under en längre tid.. Utmaningen ligger i att förvalta data och kunduppgifter från flera decennier bakåt och samtidigt säkerställa en enkel och digital kundupplevelse. Som del av det “gamla gardet” fick SPP svara på hur vi hanterar ny digital teknik som blockchain och kryptovalutor. Svaret blev enkelt: vi iakttar, lyssnar och följer.

Vår målsättning på SPP är att vara Sveriges ledande digitala tjänstepensionsbolag. Därför letar vi ständigt efter nya möjligheter och verktyg för att enkelt och smidigt kunna möta våra kunders behov. Vi vill kunna hjälpa arbetsgivaren att spara viktig tid som kan läggas på annat samtidigt som vi förenklar och synliggör tjänstepensionen för de anställda. Därför måste ny teknik vara tillräckligt mogen innan den används.

Ett exempel på ny teknik som kan komma att forma om vår verksamhet är så kallad blockchain, vilket innebär att databaser decentraliseras till många kopior på en mängd olika datorer. Som du säkert redan vet förutspås blockchain att bli en viktig del av framtidens finansiella system. Tekniken kan sannolikt även användas för att registrera olika typer av kontrakt och på så sätt förändra förutsättningarna i försäkringsbranschen.

Payment rails, eller betalningsskenor, vilket är plattformar och betalningsnätverk som flyttar pengar från en betalare till en betalningsmottagare, är ett annat exempel som kommer innebära stora förändringar. Här och nu påverkas vi nog alla av möjligheten att kunna swisha en kompis för gårdagens middag, och i framtiden kanske det inte är banken som betalar ut din pension. Vem vet, kanske får du till och med pensionen utbetald i Riksbankens e-krona?

Spännande som sagt, och SPP kommer att använda sig av den nya tekniken när den är mogen. Och för att vara redo gäller det att iaktta, lyssna och följa noga.

Dela artikeln Till spp.se