Tjänstepension ITP

Har du tjänstepension ITP? Du vet väl att du själv kan välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pengar. Välj ett bolag som matchar dina värderingar och som gör allt för att du ska få ut så mycket av din pension som möjligt. SPP är valbara på både fond- och traditionell försäkring.

Låga avgifter

Sänkt förvaltningsavgift i entrélösningen och rabatterade priser på våra fonder

Brett fondutbud

Breddat fondutbud med flera nya fondkategorier

Höga hållbarhetskrav

Alltid höga hållbarhetskrav för både interna och externa fonder

Vad är Tjänstepension ITP?

Är du privatanställd tjänsteman och arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal heter din tjänstepension ITP. Det fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som du får från staten. ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Inom ITP kan dina pengar förvaltas inom traditionell försäkring och fondförsäkring. Du kan välja SPP på båda. 

Genom att göra ett aktivt val för din ITP kan du påverka din ekonomiska framtid.

Välj mellan traditionell försäkring och fondförsäkring

Väljer du fondförsäkring placeras dina pensionspengar automatiskt i SPP Ett val ITP som är vår entrélösning. Du kan byta till andra fonder när första inbetal­ingen är placerad i din försäkring.

Du som har ITP hittar information om din pension och försäkringar på Avtalat.se. Där kan du jämföra försäkringsbolagen som är valbara för ITP.  Det är även där du loggar in och gör dina val för fond - och traditionell försäkring och väljer skydd för familjen. Allt det som tidigare fanns hos Collectum finns hos Avtalat.

Så väljer du SPP - 3 enkla steg

 1. Logga in på Avtalat med BankID
 2. Välj bolag - placera pengarna hos SPP. 
 3. Lägg till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd för extra trygghet.

Klart!

Fonder som ingår i Tjänstepension ITP

Vår entrélösning - SPP Ett val ITP

Vår entrélösning är anpassad för pensionssparande och ger goda förutsättningar för tillväxt och trygghet. 

Traditionell försäkring - För dig med ITP 2023

Du får ett garanterat månadsbelopp vid pension och förhöjd garanti vid positiv avkastning. 

Påverka genom din tjänstepension

Visste du att din tjänstepension inte bara kan påverka ditt eget sparande, utan även ha en positiv inverkan på miljön och mänskliga rättigheter? Det är vad vi kallar en hållbar tjänstepension.

Vårt fondutbud är noga hållbarhetsgranskat utifrån miljömässiga, etiska och sociala faktorer. Vi väljer in företag som tar hållbarhetsutmaningarna på allvar, påverkar eller väljer bort företag som inte håller måtten. Vi har gett fonderna en hållbarhetsnivå så du kan följa hur hållbar din tjänstepension är.

Collectum, Avtalat, SPP och ITP - hur hänger det ihop?

Collectum genomför upphandlingar av förvaltare till tjänstepensionen ITP på uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK. Syftet med upphandlingarna är att bidra till att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt.

Som privatanställd tjänsteman gör du dina val för traditionell försäkring och fondförsäkring via Avtalat.se

Frågor och svar om ITP

 • Är du privatanställd tjänsteman och anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal? Då heter din tjänstepension  ITP 1 eller ITP 2. Oftast gäller ITP 1 för dig som är född 1979 eller senare och ITP 2 för dig som är född 1978 och tidigare. 

 • Den största skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2 är att ITP 1 är en premiebestämd försäkring och ITP 2 är en förmånsbestämd och en premiebestämd del. ITP 1 gäller för dig som är född 1979 och senare. ITP 2 gäller för dig som är född 1978 och tidigare.

  ITP 2 består av två delar. En förmånsbestämd del och en premiebestämd del. Den förmånsbestämda delen heter ITP 2 och går inte att påverka. Den premiebestämda delen kallas ITPK och den delen kan du själv påverka.

 • Din arbetsgivare betalar in en premie varje månad som utgör en viss procent av din lön. Du kan påverka din premiebestämda pension genom att välja försäkringsbolag och förvaltningsform (fondförsäkring eller traditionell försäkring).

 • Din förmånsbestämda pension utgör den största delen av din ITP 2. Du får en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön när du går i pension.

 • Har du ITP 1 betalar in arbetsgivare in till din tjänstepension från det att dy fyllt 25 år fram till dess att du fyller 66 år. Har du ITP 2 startar inbetalningarna från 28 års ålder fram till 65 år. Om du tillhör ett annat tjänstepensionsavtal kan det variera. Logga in på Minpension.se och se vilket avtal du tillhör.

 • Traditionell försäkring är en förvaltningsform med låg risk, där försäkringsbolaget ansvarar för placeringen av dina pensionspengar. På SPP erbjuds du alltid ett garanterat månadsbelopp vid utbetalning av pension. När avkastningen är god höjer vi även garantin. Mer om vår traditionella försäkring för ITP.

 • I en fondförsäkring bestämmer du själv över hur dina pengar ska placeras genom att välja fonder. Oftast innebär sparande i fondförsäkring en högre risk och ingen garanti, men kan potentiellt ge större avkastning. När du väljer fond hamnar du alltid först i en entrélösning.

 • Har du fondförvaltning inom ITP hamnar du alltid först i en entrélösning. Det är en färdig fondportfölj som innehåller flera olika fonder. Du kan alltid välja att byta fonder från entrélösningen när du vill.

  I vår entrélösning SPP Ett val ITP erbjuder vi en aktieportfölj och en ränteportfölj. Vår aktieportfölj innehåller indexnära och hållbara fonder som ger dig en trygg bas i ditt pensionssparande. Det fungerar så att när du fortfarande är i arbetslivet består din portfölj av mer aktier. Det innebär oftast en högre risk och även historiskt högre avkastning. När du sedan närmar dig pensionen kommer dina aktier bytas ut mot räntebärande fonder som innebär en lägre risk för att trygga ditt sparande.

 • Avgifter from 1 oktober 2023 för inbetalning till fondförsäkring hos oss.

  I vår nya entrélösning sänker vi förvaltningsavgifterna. De nya avgifterna går från 0,12 till 0,07 procent. Avgifterna sjunker i takt med att du blir äldre.

  Fondutbud för ITP 2023

  Avgifter from 1 oktober 2023 för Traditionell försäkring ITP.

  Innan dina pensionspremier förs över till SPP tar Collectum ut en avgift av premien.

  Hos SPP betalar du en fast årlig avgift på 50 kronor som tas ut på försäkringskapitalet.

  En årlig kapitalförvaltningskostnad på 0,21 procent tas också ut genom att avkastningen på kapitalet reduceras.

  För flytt av försäkringskapital tar SPP ingen avgift. Collectum administrerar flytt.

  Avgifter från 1 oktober 2018- 1 oktober 2023 för inbetalning till fondförsäkring hos oss.

  Du betalar enbart en fondförvaltningsavgift för de fonder du valt, inga andra avgifter. Innan Collectum för över dina pensionspengar till försäkrings­bolaget tar de ut en avgift.

  I vårt specifika fondutbud för ITP hittar du rabatterade fonder med fondförvaltnings­avgifter mellan 0,06 - 0,75 procent. Se vårt fondutbud för ITP 2018

  Förvaltningsavgiften för vår entrélösning är inledningsvis 0,13 procent. Den minskar sedan successivt ner till 0,07 procent i takt med att försäkringskapitalet om­placeras till räntefonder.

  Om du av någon anledning vill flytta ditt försäkringskapital från oss tar vi ut en avgift på 200 kronor.

 • Avkastningsskatt är en statlig schablonskatt som enligt lag ska betalas varje år oavsett om värdet på pensionspengarna ökat eller minskat.