ITP 1 - Premiebestämd tjänstepension

ITP 1 är pensionen för dig som är född 1979 eller senare, har kollektivavtalad tjänstepension och är privatanställd tjänsteman. Pensionen är premiebestämd vilket innebär att din arbetsgivare betalar in en premie varje månad. Du kan själv välja hur du vill att dina pensionspengar ska placeras. 

Vad är ITP 1?

ITP 1 är en premiebestämd försäkring.  Det innebär att din arbetsgivare betalar en viss summa (en premie) varje månad till din pension. Summan motsvarar 4,5% av din månadslön, upp till 47 625 kr och 30% på lönedelar över 47 625 kr upp till 190 500 kr per månad.

Så kan du påverka din ITP 1

Du kan själv bestämma vilket av de valbara försäkringsbolagen hos Avtalat som ska förvalta dina pengar fram tills dess att du går i pension. Du kan välja fondförsäkring eller traditionell försäkring. Hälften av inbetalningen måste alltid placeras i traditionell försäkring för att garanetera en minsta pension. Den andra hälften kan du själv välja att placera i traditionell försäkring eller fondförsäkring. Du kan välja SPP på båda alternativen.

Avtalat och Collectum

Du som har ITP hittar information om din pension och försäkringar på Avtalat.se. Det är även där du loggar in och gör dina val för fond - och traditionell försäkring och väljer skydd för familjen. Allt det som tidigare fanns hos Collectum finns hos Avtalat.

Välj mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Väljer du fondförsäkring placeras dina pensionspengar automatiskt i SPP Ett val ITP som är vår entrélösning. Du kan byta till andra fonder när första inbetal­ingen är placerad i din försäkring.

Du som har ITP hittar information om din pension och försäkringar på Avtalat.se. Där finns en jämförelse av försäkringsbolagen som är valbara för ITP.  Det är även där du loggar in och gör dina val för fond - och traditionell försäkring och väljer skydd för familjen. Allt det som tidigare fanns hos Collectum finns hos Avtalat.

Så väljer du SPP - 3 enkla steg

  1.  Logga in på Avtalat med BankID
  2.  Välj bolag - placera pengarna hos SPP
  3.  Lägg till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd för extra trygghet

Klart!

Fonder som ingår i Tjänstepension ITP