Entrélösning - SPP Ett val ITP

Vår entrélösning för Tjänstepension ITP kallar vi  SPP Ett val ITP. Den heter så för att du bara behöver göra ett enda val för att få goda förutsättningar för både tillväxt och trygghet. Det passar dig som vill ha trygga, kvalitetssäkrade fonder och samtidigt slippa tänka på förvaltningen. Smidigt och bekvämt helt enkelt!

Sänkta avgifter

I entrélösningen är avgiften 0,12 %. I takt med tryggandet av kapitalet och överföringen till räntefonder minskar avgiften successivt för att slutligen stanna på 0,07 %.

Fler fonder

Vi har breddat fondutbudet med flera nya fondkategorier. Målet är att ge ännu större möjlighet till högre avkastning och ett förstärkt fokus på hållbarhet. 

Ökat hållbarhetskrav

Vår entrélösning är fossilfri och hela vårt fondutbud är hållbarhetsgranskat utifrån miljömässiga, etiska och sociala faktorer.

Vad är entrélösning?

Om du har fondförvaltning inom ITP kommer du alltid att placeras till en början i en entrélösning. Det är en färdig fondportfölj som innehåller flera olika fonder. Du kan alltid välja att byta ut fonderna från entrélösningen när du vill.

När du har långt kvar till pensionen

Då är det viktigt att få dina pensionspengar att växa så mycket som möjligt. Därför placeras pensionspengarna till en början i aktiefonder som innebär en högre risk men som samtidigt skapar möjligheter till en god avkastning.

När du närmar dig pensionen

Då minskas risken genom att pensionspengarna stegvis överförs från aktiefonder till räntefonder med en lägre risk. Det sköts automatiskt utan att du behöver göra något. Över­föringen inleds sex år innan din pension och fortsätter tills en fastställd säkerhetsnivå är uppnådd enligt regler. Hur lång tid överföringen tar beror på hur lång utbetalningstid du väljer.

Fonder som ingår i Tjänstepension ITP

Hållbara investeringar i fonder

Du ska känna dig trygg med att dina pengar förvaltas i fonder som främjar hållbarhet, oavsett om de är internt eller externt förvaltade. Vi granskar och betygsätter alla fonder utifrån sociala och miljömässiga faktorer, och följer EU:s lagkrav på transparens och dokumentation. 

Frågor och svar

 • SPP Ett val ITP består av utvalda fonder med fokus på långsiktig hållbarhet som ger dig en god riskspridning mellan olika fonder, tillgångsslag och marknader.

  Under tillväxtfasen placeras ditt sparande i en portfölj av aktiefonder som i dagsläget består av Storebrand Global Plus, Storebrand Sverige Plus, Storebrand Sverige Småbolag Plus, Storebrand Emerging Markets Plus samt Storebrand Global Solutions. När tryggandet inleds omplaceras  kapitalet stegvis till en portfölj av räntefonder som i dagsläget består av Storebrand FRN Företagsobligation, Storebrand Global Företagsobligation, Storebrand Grön Obligation, Storebrand High Yield Företagsobligation, Storebrand Kortränta och Storebrand Obligation.

 • I vår entrélösning erbjuder vi en aktieportfölj och en ränteportfölj. Vår aktieportfölj innehåller indexnära och hållbara fonder som ger dig en trygg bas i ditt pensionssparande. Det fungerar så att när du fortfarande är i arbetslivet består din portfölj av mer aktier. Det innebär oftast en högre risk och även historiskt högre avkastning. När du sedan närmar dig pensionen kommer dina aktier bytas ut mot räntebärande fonder som innebär en lägre risk för att trygga ditt sparande. 

  Lägg till bilder på grafer

 • ITP står för industrin och handelns tjänstepension och är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän. 2,2 miljoner svenskar omfattas idag av ITP som fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som du får från staten.

  Är du privatanställd tjänsteman och anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas du av tjänstepension ITP 1 eller ITP 2.

 • Traditionell försäkring är en förvaltningsform med låg risk, där försäkringsbolaget ansvarar för placeringen av dina pensionspengar. På SPP erbjuds du alltid ett garanterat månadsbelopp vid utbetalning av pension. När avkastningen är god höjer vi även garantin. Mer om vår traditionella försäkring för ITP.

 • I en fondförsäkring bestämmer du själv över hur dina pengar ska placeras genom att välja fonder. Oftast innebär sparande i fondförsäkring en högre risk och ingen garanti, men kan potentiellt ge större avkastning. När du väljer fond hamnar du alltid först i en entrélösning.