Traditionell försäkring ITP

Har du Tjänstepension ITP och är nyfiken på SPPs traditionella försäkring? Vad kul! Hos oss får du ett tryggt sparande som alltid ger en garanterad pension med möjlighet till extra avkastning. SPP är utvalda av Collectum för både fond - och traditionell försäkring i Sveriges största tjänstepensionsupphandling. 

Låga avgifter

Vi har sänkt avgifterna ytterligare i både fond - och traditonell försäkring.  

Garanterat månadsbelopp

Oavsett hur marknaden går så är du garanterad ett månadsbelopp när du går i pension. 

Förhöjd garanti

Vid god avkastning får du extra pengar utöver det garanterade månadsbeloppet. 

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring ITP är ett tryggt sparande där vi sköter förvaltningen, där du alltid är garanterad ett månadsbelopp vid pension och har möjlighet till förhöjd garanti när avkastningen är god.

Så går det till

 • Vi investerar dina pengar i olika tillgångar som aktier, obligationer och fastigheter baserat på din ålder, utbetalningstid och tidigare sparande.
 • Ju längre tid du har kvar till pension, desto mer fokuserar vi på att dina pengar ska växa med huvudsaklig placering i aktier, vilket innebär högre risk men historiskt sett god avkastning över tid.
 • Cirka 11 år före pensionen skiftar vi gradvis mot säkrare investeringar, minskar andelen aktier och ökar andelen räntebärande fonder för att trygga ditt garanterade månadsbelopp.

SPP erbjuder idag en ränta på 1,55 procent på 85 procent av beloppet som din arbetsgivare betalar in, före avdrag för skatt och avgifter.

Vad menas med tilläggsbelopp?

Bra avkastning ger dig ett tillägg utöver det garanterade månadsbeloppet. Tilläggsbeloppet kan variera från år till år beroende av avkastningen.

Garanterat tilläggsbelopp

Om tilläggsbeloppet blir större än 30 procent av ditt totala månadsbelopp så höjer SPP ditt garanterade månadsbelopp.

Garanterat belopp

Alla premier som betalas in ökar den pension du är garanterad. Detta är alltid din bas av månadsutbetalningen och kan aldrig minska i värde oavsett avkastning på ditt sparande.

Dina pengar placeras i olika tillgångar, tex aktier, räntebärande fonder, obligationer och fastigheter. Vi tar hänsyn till din ålder, val av utbetalningstid och tidigare utveckling i ditt sparande.

Ju längre tid du har kvar till pensionen desto mer fokus lägger vi på att skapa tillväxt på dina pensionspengar, dvs investeringar i aktier, som historiskt sett ger god avkastning om du sparar under en längre tid. När du närmar dig pensionen minskar vi gradvis andelen aktier och ökar andelen räntebärande fonder för att trygga ditt garanterade månadsbelopp.

Välj mellan traditionell försäkring och fondförsäkring

Du som har ITP hittar information om din pension och försäkringar på Avtalat.se. Där kan du jämföra försäkringsbolagen som är valbara för ITP.  Det är även där du loggar in och gör dina val för fond - och traditionell försäkring och väljer skydd för familjen. Allt det som tidigare fanns hos Collectum finns hos Avtalat.

Väljer du fondförsäkring placeras dina pensionspengar automatiskt i SPP Ett val ITP som är vår entrélösning. Du kan byta till andra fonder när första inbetaln­ingen är placerad i din försäkring.

Så väljer du SPP - 3 enkla steg

 • Logga in på Avtalat.se med BankID
 • Välj bolag - placera pengarna hos SPP. 
 • Lägg till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd för extra trygghet.

Klart!

Påverka genom din tjänstepension

Visste du att din tjänstepension inte bara kan påverka ditt eget sparande, utan även ha en positiv inverkan på miljön och mänskliga rättigheter? Det är vad vi kallar en hållbar tjänstepension. Vårt fondutbud är noga hållbarhetsgranskat utifrån miljömässiga, etiska och sociala faktorer. Vi väljer in företag som tar hållbarhetsutmaningarna på allvar, påverkar eller väljer bort företag som inte håller måtten. Vi har gett fonderna en hållbarhetsnivå så du kan följa hur hållbar din tjänstepension är.

Frågor och svar om traditionell försäkring

 • Det finns två huvudsakliga sätt att spara för pension: fondförsäkring och traditionell försäkring. Med traditionell försäkring överlåter du placeringen av dina pensionspengar till försäkringsbolaget. Sparandet anpassas efter din ålder och erbjuder garanterad lägsta pension med möjlighet till extra återbäring om det är god utveckling på marknaden.

 • Traditionell försäkring:

  • Försäkringsbolaget ansvarar för placeringen av dina pengar
  • Lägre risk i sparandet
  • Du får ett garanterat belopp oavsett hur marknaden går

  Fondförsäkring:

  • Du väljer själv i vilka fonder dina pengar placeras
  • Du väljer själv på vilken riksnivå du vill lägga dig
  • Om du inte aktivt väljer fonder hamnar du automatisk i vår entrélösning
  • Fondlista ITP 2023
 • Traditionell försäkring passar dig som vill att någon annan sköter placeringarna av dina pengar och som vill ha ett garanterat månadsbelopp vid pension.

 • Du flyttar både fondförsäkring och traditionell försäkring till SPP via Avtalat.se. 

 • En flytt av en fondförsäkring tar cirka en månad. Flytt av en traditionell försäkring tar normalt två till tre månader.

 • Innan dina pensionspremier förs över till SPP tar Avtalat ut en avgift av premien.

  Hos SPP betalar du en fast årlig avgift på 50 kronor som tas ut på försäkringskapitalet.

  En årlig kapitalförvaltningskostnad på 0,21 procent tas också ut genom att avkastningen på kapitalet reduceras.

  För flytt av försäkringskapital tar SPP ingen avgift. Avtalat administrerar flytt.