Entrélösning - SPP SparaSäkra

Har du fondförsäkring hos SPP och vill ha hjälp med förvaltningen kan vår entrélösning SPP SparaSäkra passa dig. Det är en lösning som anpassar risken efter din ålder och utbetalningstid. I de flesta fall får du SPP SparaSäkra direkt när du blir kund hos oss men du kan alltid välja att byta till andra fonder när du vill.

Sparande anpassat efter dig

Sparandet anpassas efter dig och hur långt just du har kvar till pension. 

Låga avgifter

Låga avgifter för fonder och förvaltning

Hållbarhetsgranskade fonder

Hela vårt fondutbud är hållbarhetsgranskat utifrån miljömässiga, etiska och sociala faktorer

Spara och Säkra - två faser

Entrélösningen består av två faser, Spara och Säkra, det är risknivån som skiljer faserna åt. Hur dina pengar placeras beror på hur lång tid du har kvar till pension. 

Spara

Inledningsvis handlar det om att spara ihop ett så stort pensionskapital som möjligt inför din pension. Pengarna placeras därför med en hög andel aktier. Det innebär en högre risk men skapar samtidigt möjligheter till en god avkastning.​

Säkra

Ju närmare du kommer din pension desto viktigare blir det att säkerställa och trygga pensionskapitalet. Tio år innan din pension börjar vi successivt att föra över pengarna till ett sparande med högre ränteandel. Hur lång tid själva överföringen tar påverkas av under hur många år du vill att utbetalningen av pensionen ska ske,  till exempel under fem år eller livslångt. Skulle du välja att ändra utbetalningens start eller hur lång tid du önskar din pension utbetald så kommer risken anpassas automatiskt för dig.

Våra fonder

Du byter enkelt fonder genom att logga in på dina sidor. 

Placeringen i fonderna

Fonden i Sparafasen heter SPP Mix 80. Under Säkrafasen omplaceras ditt kapital stegvis till SPP Mix 20.​ 

Siffran i fondnamnen står för hur stor andel aktier som fonden placerar i vid normalfallet. Fonderna är aktivt förvaltade och förvaltas utifrån rådande marknadsläge och marknadssyn vilket gör att fördelningen mellan aktier och räntor kan variera något.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Hållbarhet i våra fonder

Alla våra egna fonder följer SPPs Hållbarhetskriterier. Det innebär bland annat att vi inte investerar i bolag som producerar eller distribuerar fossila bränslen, tobak, alkohol eller pornografi och dessutom utesluter vi bolag som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter eller miljö. ​

  • Avgiften för förvaltning och administration av SPP SparaSäkra är 0,20 procent per år av det försäkringskapital som är placerat i SPP Mix 80. Det innebär att denna avgift minskar successivt under säkrafasen när försäkringskapitalet omplaceras till SPP Mix 20, för att slutligen upphöra när hela kapitalet är omplacerat.​

    För de fonder som ingår i entrélösningen tar fondförvaltaren ut en avgift som avser förvaltningen av själva fonden. Fondförvaltningsavgiften är 0,79 procent per år för SPP Mix 80 och 0,60 procent per år för SPP Mix 20. Avkastning för fonderna redovisas alltid efter att förvaltningsavgiften för fonden redan är dragen. ​

    Totalavgiften för SPP SparaSäkra kan vara högst 0,99 procent och lägst 0,60 procent.

  • I vår fondlista hittar du de två fonderna som ingår i SparaSäkra: SPP Mix 20 och SPP Mix 80. Där ser du även avkastningen för respektive fond.  Innan nedtrappningen av risken har börjat så är ditt kapital placerat till 100% i SPP Mix 80. Normalt startar nedtrappningen från 55 års ålder. 

    För att se din egen fördelning, utveckling och avkastning loggar du in på spp.se.

    Logga in på spp.se