Hög avkastning och starka inflöden för SPP under 2017

2018-02-07

SPP levererade god avkastning i både fondförsäkring och sparande med garanti. SPPs totala förvaltade kapital uppgick den 31 december 2017 till 170 miljarder kronor.

SPPs kunder som har sparande med garanti kan sammanfatta även 2017 som ett bra pensionsår. Avkastningen för en typkund i arbetslivet landade på 11,1 procent och för en typkund som nått pensionsålder på 6,5 procent.

– Portföljen levererade över hela linjen. Aktier, med tillväxtmarknader i spetsen, samt våra fastigheter gav de största positiva bidragen till den starka avkastningen, säger Staffan Hansén, vd SPP.

Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 10,1 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 3,1 procent.

De inbetalda försäkringspremierna till SPP ökade med 11,2 procent under året och det förvaltade kapitalet steg till 170 miljarder kronor. 

Med lanseringen av chatboten Gajda tog SPP i december ett viktigt steg framåt för att förbättra den digitala kundupplevelsen.

– Med Gajda kan företagen på ett enkelt och lekfullt sätt lyfta värdet av tjänstepensionen som förmån för sina medarbetare. Företaget kan även hjälpa medarbetarna att löpande säkra upp att de har exempelvis rätt skydd för efterlevande, och styra dem vidare till andra informationskällor för att få ett helhetsgrepp om sin pension. Det är helt unikt, avslutar Staffan Hansén.

Läs hela sammanfattningen för 2017 i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?