Marknadsrapport maj 2024: Stigande inflation i USA samtidigt som tillväxtsutsikterna i Europa är svaga

2024-05-14
  • Inflationstalen i USA har stigit tre månader i rad och bidrar till att pressa upp 
    ränteutsikterna igen.
  • Tillväxtutsikterna för eurozonen är fortsatt svaga och banar väg för en räntesänkning 
    av ECB i juni.
  • Den starka dollarn skapar utmaningar för andra länder som måste bibehålla en 
    stram penningpolitik längre.

Vår rekommendation

Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer och geografiska regioner. Vår bedömning är att en typisk långsiktig investerare bör hålla fast vid den valda investeringsstrategin. Det är inte en självklarhet att göra ändringar baserade på kortsiktiga prognoser. Figuren visar vår rekommendation med utgångspunkt i en långsiktig investerare med en medelhög riskprofil baserat på de tillgångsslag som vi menar bör ingå i en investeringsportfölj.

Läs hela marknadsrapporten

Läs hela rapporten här