Nu är vår traditionella försäkring ännu bättre och tryggare

2024-04-05

Vi har uppdaterat SPPs traditionella försäkring så att den är ännu bättre, tryggare och enklare för dig. Dessutom ger den dig möjlighet till ännu högre avkastning. 

Vad är nytt?

  • Vi har höjt andelen aktier för kunder som ska börja eller är under utbetalning.
  • Vi har höjt garantiräntan till 1,55 procent före skatt och avgifter.
  • Funktion för stabila utbetalningar ersätter garantiförstärkning. Dvs att SPP, för livsvariga utbetalningar, garanterar att utbetalningsbeloppet maximalt kan sjunka fem procent från ett år till ett annat oavsett värdeutvecklingen.

Med dessa förändringar vill vi ge våra kunder bättre förutsättningar att samla upparbetat pensionskapital, ofta från en fondförsäkring, i en förvaltning som ger möjlighet till avkastning i kombination med en stabil och förutsägbar pensionsutbetalning.