SPP Konsult går samman med SPP för att stärka erbjudandet

2024-05-30

Sedan den 1 maj 2024 är SPP Konsult integrerat med SPP Pension & Försäkring. SPP Konsults gedigna erfarenhet och spetskompetens stärker SPPs förmågor och position på den svenska pensionsmarknaden.

Integrationen innärbär att vi kan ge kunder och förmedlare ett ännu mer komplett pensionserbjudande. Detta genom att kombinera SPP Konsults djupa kunskap och stöd i komplexa frågor kopplade till pension, försäkring och förmåner, med SPPs breda utbud av produkter och tjänster.

Det gör också att vi kan utveckla nya tjänster som möter viktiga kundbehov. Några exempel är kontroll och minimerad risk i pensionsåtagandena, benchmarking, policies och processgenomlysningar av både inhemska och internationella företag med personal som jobbar över gränserna.

Detta är ett naturligt steg i vår ambition att vara den ledande pensionsaktören i Sverige. Genom att integrera SPP Konsults kompetens och erbjudande i vår organisation kan vi skapa ännu större värde för våra kunder och förmedlare. Vi kan närma oss fler och viktiga delar av värdekedjan, säger SPPs vd Jenny Rundbladh.

Integrationen innebär att SPP Konsult som legal enhet avvecklas.

Här hittar du de nya tjänsterna

Det integrerade erbjudandet är uppdelad i två delar. Den ena, som har med internationell personal och verksamhet att göra, har till stora delar erbjudits genom SPP även tidigare. Medan de delar som handlar om "hjälp att göra rätt" och att följa alla regelverk och åtaganden till stora delar är helt nytt för oss.

Hjälp att göra rätt

Internationell verksamhet