Marknadsläge fonder januari: "Kraftig återhämtning för globala aktier 2023"

2024-01-11

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Efter att ha utvecklats svagt under 2022 återhämtade sig globala aktier kraftigt under 2023 och steg med hela 23 procent. Avtagande oro för recession, starka bolagsresultat och fallande långräntor under årets sista kvartal bidrog till uppgången.

  • BNP-tillväxten för G7-länderna förväntas fortsätta under 2024 men i något lägre takt samtidigt som inflationen förväntas närma sig målet.
  • USA blir sannolikt ledande när det gäller räntesänkningar under 2024 även om det är tveksamt att hela sex sänkningar kan genomföras som marknaden prisat in.
  • Det råder fortsatt en skevhet på den globala arbetsmarknaden även om antalet lediga jobb har normaliserats.

Läs hela marknadsrapporten här (PDF)