Marknadsrapport juni 2024: ECB förväntas sänka räntan medan USA ser räntehöjningar som osannolika trots stigande inflation

2024-06-11

• Den europeiska centralbanken ECB kommer sannolikt att sänka styrräntan i juni 
vilket skulle innebära den första sänkningen sedan 2016.
• Den amerikanska centralbanken noterar att inflationen återigen stiger men ser 
ändå det ändå som ”osannolikt” med fler räntehöjningar.
• Säsongsmässigt är de kommande sex månaderna mer utmanande för aktiemarknaderna än de föregående sex

Vår rekommendation

Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer och geografiska regioner. Vår bedömning är att en typisk långsiktig investerare bör hålla fast vid den valda investeringsstrategin. Det är inte en självklarhet att göra ändringar baserade på kortsiktiga prognoser.

Läs hela marknadsrapporten

spp-marknadsrapport-juni-2024.pdf