Marknadsläge april: Svenska aktier steg med ytterligare drygt 4 procent under månaden

2024-04-09

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

  • Den tongivande industribarometern i USA (ISM Manufacturing) steg till över
    50 för första gången på 16 månader.
  • Den europeiska centralbanken kommer sannolikt att sänka räntan innan den
    amerikanska centralbanken i år.
  • Ett starkt positivt sentiment på aktiemarknaderna gör dem sårbara för
    korrigeringar.

Läs hela marknadsrapporten här