Marknadsläge februari: "De globala aktiemarknaderna fortsatte att stiga"

2024-02-09

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

I januari fortsatte de globala aktiemarknaderna att stiga med nästan 2 procent till en ny historisk toppnivå.

  • Den amerikanska centralbanken är redo att sänka räntan under 2024 även om enmarssänkning är för tidig och ”inte sannolik”.
  • Tillväxtutsikterna för eurozonen är betydligt svagare än i USA och det är framför alltden tyska ekonomin som tynger ned utsikterna.
  • De kinesiska myndigheterna meddelade om ännu mer stimulanser för att förstärkabåde ekonomin och marknaderna.

Läs hela marknadsrapporten här (900 kB)