Marknadsläge mars: "De globala aktiemarknaderna steg med nästan 5 procent"

2024-03-11

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Den amerikanska ekonomin klarar av räntehöjningarna och tillväxtutsikterna
justeras tydligt uppåt.

  • Inflationstrycket avtar inte längre och vissa inflationsindikatorer visar tecken på att öka igen.
  • Räntemarknaden har genomgått en kraftig justering och prisar inte längre in hälften av de tidigare förväntade räntesänkningarna.

Läs hela marknadsrapporten här (680 kB)