Marknadsrapport juli: De globala aktiemarknaderna gav en god positiv avkastning under det första halvåret

2024-07-05

Globala aktier utvecklades starkt under det första halvåret och steg med hela 13 procent i lokal valuta. Uppjusterade tillväxtutsikter i USA, fallande global inflation och starka företagsresultat tillhörde de främsta drivkrafterna bakom uppgången. Den svenska aktiemarknaden följde i huvudsak den internationella utvecklingen och steg med 10 procent under det första halvåret. En försvagning av den svenska kronan med fem procent bidrog dessutom positivt till svenska bolag med intjäning i utländsk valuta.

Vår rekommendation

Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer och geografiska regioner. Vår bedömning är att en typisk långsiktig investerare bör hålla fast vid den valda investeringsstrategin. Det är inte en självklarhet att göra ändringar baserade på kortsiktiga prognoser.

Läs hela marknadsrapporten

spp-marknadsrapport-juli-2024.pdf