Fondab AB fusioneras in i Max Matthiessen Värdepapper AB

2024-04-05

I april 2024 kommer SPPs samarbetspartner för ISK att gå samman med Max Matthiessen Värdepapper AB.

Fondab AB blev en del av Max Matthiessen genom ett förvärv i maj 2023, och denna fusion är ett steg för att göra bolagsstrukturen enklare inom Max Matthiessen-koncernen. För dig som kund innebär detta att Max Matthiessen Värdepapper AB blir din nya avtalspart. Detta kommer bland annat framgå i villkoren vid depåöppning, när du loggar in på tjänsten och i deklarationsuppgifterna. Du behöver inte göra något själv.

För mer information kan du läsa i detta kundbrev, besöka Fondabs webbsida eller kontakta oss på SPP.