SEB Östeuropa Små & Medelstora Bolag öppnar för sälj

2022-03-28

SEB Östeuropa Små & Medelstora Bolag öppnar för sälj

SEB Östeuropafond Små & Medelstora Bolag har nu öppnat för säljtransaktioner. Detta innebär att du med innehav i fonden kan beställa inlösen av ditt innehav men fortsatt ej orderlägga köptransaktioner. Vill du sälja av allt innehav i denna fond kan du göra det genom att logga in på spp.se. Om du endast vill sälja av delar av ditt innehav i fonden är det fortsatt följande blankett som behöver användas för den ordern samt för dina övriga fondbyten.


Hade du tidigare fonden i din premieprofil för kommande premier så kommer de fortsatt bli placerade i SPP Korträntefond om du inte gör ett annat val i samband med din beställning.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?