Vatten som bristvara - är ditt företag redo?

Vatten som är en bristvara

Hemma i Sverige har rubriker om “extremtorka”, “vattenbrist” och “kraftiga översvämningar” gått heta på nyhetssidorna i sommar, och runt om i världen syns samma trend. Insikten att vattensituationen blir allt mer akut har blivit en av årets kanske största käftsmällar.

Denna artikel publicerades 2018.

Men hur påverkas vi egentligen av en värld där fördelningen av vatten blir allt mer extrem, och hur kan företag hantera riskerna som det bär med sig?

För att besvara detta lanserade SPP / Storebrand tillsammans med The Norwegian Church Aid rapporten Maneuvering towards a water safe future 2018. En förträfflig läsning, om du frågar mig, som dessutom erbjuder konkreta råd och verktyg för företag som vill bli bättre på att hantera och rapportera sitt arbete inom vattenrisk. Men innan jag går in närmare på vad rapporten innehåller tänkte jag backa bandet, och prata om elefanten i rummet.

“Jag förstår att vatten är viktigt, men vattenrisk angår ju inte oss”
Från företag, från hållbarhetschefer, vd:ar – you name it. En allt för vanlig replik som jag och mina kollegor möts av när vi börjar prata om vattenrisk är just detta: “det angår inte oss”. Det är sant att vattenrisk påverkar i olika utsträckning och olika delar av värdekedjan beroende på vilken bransch, geografiskt område osv. som ett företag är verksamt inom, men faktum kvarstår att de förändringar världen står inför när det kommer till fördelning och nyttjande av rent vatten kommer att påverka all form av mänsklig aktivitet. Varför? För än så länge har vi nämligen inget substitut till vatten. Det vi har är det som finns och det måste vi dela på så att det kan försörja oss alla.

Med det sagt kan vattenrisker medföra stora utmaningar och kostnader, men om de hanteras rätt kan de även ge konkurrensfördelar och öppna upp nya affärsmöjligheter. Vattensektorn förväntas framöver ha en betydligt högre tillväxt än ekonomin i stort – hela 7 procent under kommande år, enligt beräkningar från Bank of America Merrill Lynch. Fram till år 2030 beräknar konsultbyrån Booz Allen Hamilton att det kommer krävas 22 600 miljarder dollar i investeringar till vattenrelaterad infrastruktur. För att sätta siffran i perspektiv motsvarar det mer än USAs totala BNP under ett år.

Trots detta har långt ifrån alla företag full koll på vad som händer i hela värdekedjan i deras verksamhet – var det finns vattenrisker, och möjligheter, samt hur dessa ska hanteras. Svenska företag kan med all rätt slå sig för bröstet för ett allt mer proaktivt arbete med klimatutsläpp och miljörisker, men någonstans längs vägen verkar engagemanget för vattenfrågor ha torkat ut.

Ur vårt perspektiv som investerare är det helt bakvänt. Vi vet att framtidens vinnare är de företag som på allvar rustar för och hittar lösningar på de stora utmaningar som världen står inför. Vatten är helt enkelt affärskritiskt, och ju tidigare ett företag inser detta och agerar därefter – desto bättre.

Ett första steg i rätt riktning kan mycket väl vara att läsa mer, och börja planera utefter de tips och råd som du hittar i Maneuvering towards a water safe future.

Vad innehåller rapporten?

1. Vad är vattenrisk, och varför är det relevant för företag?
2. Hur ser Storebrand / SPP som investerare på vattenrisk hos potentiella investeringsobjekt?
3. Hur utvärderar man vattenrisk? Inklusive konkreta tips och verktyg.
4. Vilka affärsmöjligheter finns på vattenmarknaden, och hur kommer dessa att utvecklas?

Dela artikeln Till spp.se