Därför är vi stolta över SPPs hållbarhetsarbete

Att SPP har hållbarhet i fokus är något som vi ofta lyfter fram. Men hur ska man veta att vi verkligen är bra på det? Och vad skiljer oss från andra – jobbar inte alla med hållbarhet idag?

Det stämmer att de flesta pensionsbolag har ett aktivt hållbarhetsarbete idag, och det är vi ju glada för eftersom det förbättrar förutsättningarna för att världen ska klara den hållbara omställning som krävs. Men SPP ligger i framkant i många delar, och är dessutom det bolag som ofta går först och visar vägen – både när det gäller våra investeringar och vårt arbete internt. Låt oss förklara lite kort vad vi menar och vill ni veta mer så hör av er till oss så berättar vi gärna mer. 

I investeringarna:

  • Samtliga av våra egna fonder uppfyller SPPs högt ställda hållbarhetskriterier där vi arbetar med aktivt ägarskap, och har en ambitiös exkluderingslista. Dessutom väljer vi in bolag som i sin verksamhet bidrar till att världen ska kunna nå FNs hållbarhetsmål, så kallade lösningsbolag. Våra PLUS-fonder optimerar även på koldioxidavtrycket i fonderna, och har som mål att ha 10 % lösningsbolag, i tillägg till SPPs hållbarhetskriterier. Vår fond Global Solutions består till 100 % av lösningsbolag.

  • SPPs lista av exkluderade branscher och bolag innefattar självklart de traditionella kriterier som de allra flesta exkluderar, såsom till exempel tobak, okonventionella vapen och brott mot internationell normer. Men vi utesluter i tillägg till det även kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, ohållbar palmoljeproduktion, lobbying mot Parisavtalet och övriga vapen (inte endast okonventionella).

  • SPPs egna fonder var de första att sälja sina innehav i alla bolag med fossil verksamhet. Dessutom gäller det både produktion och distribution av fossila bränslen, vilket inte alltid är fallet när man pratar om fossilfritt. Vi erbjuder "Ditt Klimatavtryck", ett verktyg som möjliggör för företagskunder hos SPP att få konkret koldioxiddata för sina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPPs fonder – information som går att publicera i årsredovisningar m.m.

Externa bedömningar:

  • Vi är en del av Dow Jones Sustainability Index som består av världens 10 procent mest hållbara börsnoterade bolag.

  • När Söderberg & Partners gör sin årliga granskning av hållbarhet bland traditionella försäkringar och fondförsäkringar är SPP det enda bolaget som fått det högsta betyget, grönt ljus, i alla år de har gjort granskningen trots att kraven blivit allt hårdare.

  • Vi är världens näst mest jämställda bolag enligt Equileap.

Vi lever som vi lär:

  • Vi har ställt krav på att våra leverantörer av varor och tjänster ska ha nettonollutsläpp senast 2050.

  • Vårt fastighetsbolag har som mål att ha 100 % miljöcertifierade fastigheter. Ett fåtal nya förvärv är ännu inte certifierade men i dessa fall finns en plan för att bli det.

  • Vi har som mål att minska våra egna utsläpp med 7,6 % per år i linje med Parisavtalet, samtidigt som vi har varit koldioxidneutrala sedan 2008 genom klimatkompensation.

Läs mer om hållbarhet på spp.se.