Ökat kundvärde med hållbarhetsfokus i tjänstepensionen

Visste du att svenska arbetsgivare sätter av 600 miljoner kronor till sina anställdas tjänstepensioner – varje dag? Eller att var femte aktie på världens börser äga av pensionspengar? Det blir ett enormt kapital, och det innebär också en möjlighet att påverka och göra skillnad. Vi har träffat tre kunder till oss för att höra om hur de vill använda pensionskapitalet i sitt hållbarhetsarbete. 

Trygg pension och hållbarhet i fokus

SPP och vår ägare Storebrand förvaltar över 1000 miljarder kronor åt våra kunder. För oss är det en självklarhet att både göra vårt yttersta för att leverera en trygg pension med god avkastning, och att försöka bidra till att den värld vi ska pensioneras i också är en värld vi alla kan leva gott i. Men att fokusera på hållbarhet i tjänstepensionen kan även skapa värde för arbetsgivare. 

Zandra Rauchwerger är VD på UX- och tjänstedesignbyrån Antrop, med en vision att designa en mer rättvis och hållbar värld för kommande generationer. Hon berättar att de uppnår det genom att ägna sin designkompetens åt att skapa tjänster som maximerar användarnytta, affärsnytta och samhällsnytta. Med den visionen var det också självklart att välja SPP som pensionspartner.

-    För Antrop som arbetar med att skapa omställning för en mer rättvis och hållbar värld för våra kunder, har det varit självklart att välja en pensionspartner som delar den visionen så att våra pengar arbetar för en positiv utveckling och inte stöttar verksamheter som går emot det, säger Zandra.

Även konsultbolaget Envima i Linköping
delar visionen om en hållbar framtid. De har i över 20 år arbetat med lagstiftning, strategi, ledningssystem, klimatberäkningar, utbildning och revision – allt kopplat till hållbarhet. Deras anställda har höga krav på dem som arbetsgivare och då är det viktigt att de kan stå för hållbarhet inom alla områden, berättar deras VD Anna Axelsson.

-    För oss är det viktigt att ”leva som vi lär”, vilket för oss innebär att säkerställa att vårt företag i så mycket vi kan tar hänsyn till miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Här är pensionssparandet en viktig del som kanske inte alla tänker på, säger Anna, och fortsätter,

-    Vi vet att vi genom ett medvetet pensionssparande kan göra stor skillnad och för oss är det självklart att ge den möjligheten till våra medarbetare. Det gör vi genom ett nära samarbete med SPP som är lyhörda för våra förväntningar, och som ger även oss som litet företag mycket hög service och stöd i det löpande såväl som kloka och framåtlutade hållbarhetsinitiativ som vi ser puttar branschen i rätt riktning.

Karin Askelöf är hållbarhetschef på energilagringsbolaget Polarium. De utvecklar energilagrings- och optimeringslösningar baserat på litiumjonbatteriteknik för att möjliggöra övergången till en verkligt hållbar energiframtid. För ett par år sedan såg de över sin tjänstepensionslösning och valde att ställa höga krav på hållbarhet i upphandlingen.

-    Det kändes viktigt att ha en leverantör av pensionslösningar som har ett väl utvecklat och gediget arbetssätt kring hållbarhet i investeringsverksamheten och vid valen av placeringar. Många av mina kollegor på Polarium har valt att arbeta här för att vi har ett starkt fokus på hållbarhet, både genom att våra energilagringslösningar, men för också hur vi bedriver vår verksamhet internt. Vi är på en resa likt alla andra bolag vad gäller att ta hänsyn till och integrera hållbarhet i alla våra beslut, och det innefattar pensionen, säger Karin Askelöf. Karin och Polarium uppskattar att det finns lättillgänglig och tydlig information om de fonder man valt i sin pensionslösning hos SPP. 

-    Vi vet att SPP har arbetat länge med hållbarhet i sin verksamhet och är ansedd som en ledare inom området. Men vi ser också hur man fortsätter att satsa på detta i verksamheten. Vi uppskattar de digitala verktygen, informationen om fonderna, och den hållbarhetsdata vi får. En har entrélösningen ett tydligt hållbarhetsfokus vilket vi också uppskattar.

Hållbarhetsdata på tjänstepensionen

En del i SPPs erbjudande kopplat till hållbarhet är konkret hållbarhetsdata på tjänstepensionen, såväl som möjligheten att samla alla anställda till en inspirationsföreläsning om pensionen och dess påverkanskraft. 

Detta är något som Antrop tagit del av, och det visade sig att sju av tio anställda uppskattade den tjänstepension som Antrop betalar ut mer efter att de fått information om hållbarheten i den. Dessutom hade lika många fått bättre koll på vad de investerar i eftersom de blivit motiverade att ta reda på mer om sitt sparande. 

-    SPP har varit transparanta och informativa som pensionsleverantör, och vi uppskattar att vi fått vara med och utveckla tjänsten genom att testa olika grepp kring information och rådgivning och ge SPP feedback kring kundupplevelsen, avslutar VD Zandra Rauchwerger.