Hjälp, hur gör jag hållbara pensionsval och varför ska jag?

Hur hänger hållbarhet och pensionssparande ihop? När man pratar om hållbart sparande och hållbara investeringar menar man oftast utifrån ett miljömässigt, socialt, ekonomiskt och etiskt perspektiv. Ofta förkortas det ESG (environmental, social and governance).

Pensionspengar äger knappt en tredjedel av världens börser, och det enorma kapitalet innebär en stor påverkanskraft.

  • Pengarna kan investeras i företag som gör bra för världen så att de får tillgång till mer eller billigare kapital. På så vis blir det samtidigt mer attraktivt att starta och driva den typen av företag
  • Som ägare och finansiär kan pensionsbolagen vara med och påverka utvecklingen i bolagen i en mer hållbar riktning. Det kan de till exempel göra genom dialoger, genom att lägga förslag och rösta på bolagsstämmor, eller genom att påverka styrelsens sammansättning
  • Om alla skulle låta bli att investera i smutsiga industrier eller bolag utan förändringsvilja skulle det även bli svårare för dem att växa och då skulle världen kunna ställa om snabbare.


Hur jobbar SPP med hållbarhet?

För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje investeringsbeslut. Genom att investera i bolag som stöttar FN:s globala hållbarhetsmål och som strävar efter att minska skada på miljö och människa menar vi att vi skapar ett hållbart sparande.

Vi analyserar 100 procent av vårt utbud utifrån sociala och miljömässiga faktorer och betygsätter hållbarhetsnivån. Vår investeringsfilosofi utgår ifrån att avkastning och hållbarhet går hand i hand.

Alla SPPs egna fonder följer SPPs hållbarhetskriterier, som beskrivs mer i PDFen nedan. De externt förvaltade fonderna går igenom noggranna analyser innan de tas in i vårt utbud och följs upp kvartalsvis. Våra entrélösningar, som du som pensionskund hamnar i om du inte gör några aktiva val, har också höga krav på hållbarhet i sig:

Här kan du läsa mer om hållbarhet i vår entrélösning för traditionell förvaltning, Sparande med Garanti

Här kan du läsa mer om hållbarhet i vår entrélösning för fondförsäkring, SparaSäkra

Hur ska jag göra för att välja hållbart?

Det kan vara svårt att veta hur du ska göra för att få ett hållbart sparande, och hållbarhet betyder olika saker för olika personer. Här är tre enkla steg för att hjälpa dig att välja. I PDFen härunder finns en komplett guide som går igenom samtliga av de vanligaste verktygen som visar på hållbarheten i produkterna.

1. Utgå från vad du själv tycker är viktigt
Hållbarhet kan vara många olika saker så utgå ifrån det du tycker är viktigast att få koll på. Är det miljö och klimat? Mänskliga rättigheter och jämställdhet? Att undvika omoraliska branscher eller att investera i bolag som gör bra för världen? Fundera kring vad hållbarhet är för dig för att hjälpa dig att prioritera.

2. Välj en bred bas av fonder med hållbarhetsambitioner
Välj ett antal fonder som tar hänsyn till hållbarhet, men som är breda och ser till att du sprider ut risken på ett sätt som matcher dina sparmål. Använd filterfunktionen i fondlistan för att välja bort branscher du inte vill investera i, och välj en fond som främjar hållbarhet enligt EUs Disclosureförordning (kallas även Artikel 8/ljusgröna – läs mer under punkt 3 i PDF:en nedan). Välj fonder från ett fondbolag du litar på, som verkar trovärdiga i sitt hållbarhetsarbete och som bedöms vara bra enligt externa granskare.

3. Krydda portföljen med spetsfonder inom hållbarhet
För att öka hållbarheten extra i din portfölj kan du välja en eller några nischade fonder som specifikt investerar i bolag som skapar hållbarhetsnytta. Välj en fond som har hållbarhet som mål enligt EUs Disclosureförordning (kallas även Artikel 9/mörkgröna – läs mer i PDFen), och med lågt koldioxidavtryck. Läs i namnet eller beskrivningen av fonden vilket hållbarhetsmål fonden försöker bidra till, eller fråga en rådgivare, så att det matchar dina önskemål.

Om du inte redan har det bör du även skaffa dig en överblick över dina pensionspengar. Logga in på minpension.se så kan du se hur mycket pension du har sparat ihop, vad du väntas få i månaden när du går i pension, vilka pensionsleverantörer du har och vad som går att flytta. Ibland kan det vara bra att flytta gammal pension till ett och samma ställe för att lättare få en överblick över hållbarheten, särskilt om du samtidigt får lägre avgifter. Det är värt att se över.

Slutligen kan du påverka din arbetsgivare genom att ställa frågan – hur tog de hänsyn till hållbarhet när de tog fram er tjänstepensionslösning? Och fråga pensionsbolaget om de har konkret hållbarhetsdata på just din pension.

Den kompletta guiden till hållbara pensionsval ( PDF)