Pensionspengar som påverkar – stor effekt av dialoger med stålbolag i Japan

Meeting

Visste du att SPP och vårt fondbolag Storebrand fonder arbetar med aktiv påverkan i de bolag där vi är ägare? Här visar vi ett konkret exempel på hur ert företags pensionspengar gör skillnad på en global nivå.

Storebrand har under en längre tid haft dialoger med det japanska stålbolaget JFE för att minska bolagets koldioxidutsläpp. Nu berättar även branschkollegan Nippon att de tar stora steg för att minska sina utsläpp i produktionen.

JFE och Nippon är två ledande japanska stålbolag som Storebrand, tillsammans med andra investerare i olika koalitioner, haft stora framgångar med att påverka i en positiv riktning. Bland Storebrands innehav tillhör bolagen de 20 största utsläpparna, vilket gör det extra viktigt att hjälpa just dessa att ställa om sin produktion. Att två stora globala stålbolag nu byter ut sin metod för att förädla järnmalm är en direkt effekt av vårt påverkansarbete.

Så förändrar Nippon och JFE stålproduktionen

En stor del av växthusgaserna uppstår vid förbränningen av kol, som används som så kallat reduktionsmedel i masugnarna. I masugnarna renas järnmalm från syre för att kunna förädlas till stål. Det kan låta som en omöjlig ekvation att nå nettonollutsläpp för stålsektorn. Men om energikrävande traditionella masugnar byts ut till modernare elektriska ljusbågsugnar är det möjligt. Det krävs dock ett globalt intresse och lyhört ledarskap.

 

– För att förverkliga sina långsiktiga klimatmål behöver stålbolagen visa på ambitiösa åtgärder inom en snar framtid. Framsteg före 2030 är absolut nödvändiga för att minska utsläppen inom stålindustrin på ett trovärdigt sätt och nå netto noll till 2050. Som aktieägare värdesätter vi den konstruktiva dialogen med Nippon Steel i dessa frågor, säger Victoria Lidén ägarstyrningsansvarig på Storebrand Fonder och hållbarhetsanalytiker Storebrand Asset Management.

 

Nippon har nu meddelat att de påbörjat arbetet för att konvertera ytterligare två masugnar till elektriska ljusbågsugnar, vilket är en produktionsprocess som släpper ut betydligt mindre koldioxid. Bolaget planerar även att konvertera alla sina återstående masugnar när de nått sin fulla livslängd, eller bygga om ugnarna för att säkerställa väsentligt minskade utsläpp.

 

Även stålbolaget JFE har i dagarna meddelat att de kommer att ha en elektrisk ljusbågsugn klar år 2025. Då Storebrand började engagera sig i början av 2022 hade bolaget inga sådana planer.

Stålindustrin i korthet

  • Stålindustrin är i dag en av de branscher som släpper ut störst mängd växthusgaser (ca 7 %).
  • Japan står för 14 % av den globala stålindustrin.
  • Den årliga efterfrågan på stål väntas fördubblas de kommande 30 åren.
  • För att nå de globala målen behöver utsläppen från sektorn minska med mer än 90 %. *

*) Källa: The IEA NZE 2050 scenario data models Scope 1 emissions in the Iron and Steel industry falling 29% by 2030 and 91% by 2050 compared to 2019 levels.