Hållbarhetschefens tips - tre trender att hålla koll på

SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf

Ränteläget, presidentval, Brexit och virus är bara några av de faktorer som kan göra att börsen kan upplevas som skakig. Men för dem som sparar på längre sikt finns några trender som är värda att uppmärksamma. Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP, avslöjar sina favoriter.

För dem som sparar på börsen med en kortare investeringshorisont än fem år kan yttre faktorer som skakar om börsen vara skräckinjagande. För dem som sparar till sin pension på lite längre sikt kan det däremot vara en poäng att ha is i magen om investeringsbesluten bygger på en mer långsiktig filosofi.

Läs Johannas tips här

Dela artikeln Till spp.se