Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Framtiden är inte vad den brukade vara

Staffan Hansén, VD på SPP

I den framlidna baseboll-legenden Yogi Berras skattkista av underfundiga citat finns två pärlor som träffar mitt i prick i dessa annorlunda tider; ”it ain’t over till it’s over” och ”the future ain’t what it used to be”. Tre månader in i Coronakrisen har vi både ett nuläge att hantera och ett framtida nyläge att styra mot. Gränsen mellan nuläge och nyläge är flytande, och det ställer nya krav på ledarskapet.

Coronakrisen har inneburit personliga tragedier för många människor, och stora finansiella problem för många företag. Vi har alla påverkats i olika grad av pandemin, och vi har alla behov av att vara del av ett sammanhang. Tillsammans är vi starka.

Men då 80-90 procent av medarbetarna jobbar hemifrån förändras dynamiken i ett företag. Fikastunderna och korridorsnacket finns ju inte där. I stället flyter jobbet och hemmet ihop, och relationen med kollegor blir digital. Det ställer nya krav på ledarskapet att skapa ett virtuellt klister som håller ihop företaget och flyttar det framåt.

Företag som vilar på en stark värdegrund strålar energi från en glöd med ett högre syfte. Man har en åsikt, står upp för det man tror på. Man delar värderingar med sina kollegor, och man vet var man har sin arbetsgivare. Det skapar en trygg hamn i oroliga tider, oavsett om man jobbar tillsammans fysiskt eller virtuellt.

Nya dimensioner i ledarskapet träder fram då vi leder hemmakontoren på distans. Anpassningsbarhet, empati och kommunikation är egenskaper som lyser starkt. Alla hemmakontor är olika. Vissa jobbar ensamma, andra har familjen runt sig och somliga sitter vid köksbordet. Det finns myriader av varianter på hemmakontoren som påverkar humör, koncentration och sociala dimensioner. Det krävs mycket av ledaren att känna av och anpassa ledarskapet till var och ens speciella situation, och odla självledarskap i hemmakontoren.

Vilka konkreta observationer kan vi göra efter tre månader av undantagstillstånd och distansarbete? En intressant indikation får vi från den pulsmätning som SPP gör varannan vecka i syfte att fånga upp medarbetarupplevelsen. Sedan mitten av mars har medarbetarnas engagemang stadigt stigit till att nu ligga på den högsta nivån någonsin. Det ska ses i ljuset av att 85 procent jobbar hemifrån.

Det är onekligen en intressant observation, och man kan bara spekulera i de underliggande orsakerna. Jag har stark tro på att SPPs värdegrund och hållbarhetsprofil spelar en viktig roll. En trygg hamn är som sagt viktigare än någonsin.

Vad tar vi med oss framåt då? Vissa av oss gillar att jobba hemifrån, andra saknar kontoret. Den digitala mognaden har formligen exploderat och öppnat helt nya möjligheter. Många företag kommer att öppna för mer distansarbete även efter Coronakrisen. Det fungerar ju rätt bra. Balansen mellan huvudkontor och sidokontor jämnas ut och jämlikhet får en ny dimension. Behovet av kontorsytor torde generellt minska.

Det innebär att företag behöver bli än mer värderingsstyrda för att hålla ihop företagskulturen. Jag är övertygad om att det i sin tur skapar mer motståndskraftiga, framåtblickande och lönsamma företag. Och det skapar krav på ett mer anpassat ledarskap utifrån medarbetarnas individuella förutsättningar.

Låt oss knyta an till Yogi Berras citat;

  • ”It ain’t over till it’s over”; så sant. Vem vet om en ny våg av Coronasmittan sköljer över oss i höst? Bygg vidare på lärdomar och erfarenheter så här långt.
  • ”The future ain’t what it used to be”; så sant det med. Blicka framåt och reflektera över dels vad vi tar med oss in i framtiden, dels vad vi inte kommer att återgå till.

Låt oss aldrig glömma att känna empati för de drabbade. Men allt ont för även något gott med sig. Låt det goda spira och hjälpa oss bygga mer framtidssäkrade företag.

Dela artikeln Till spp.se