Därför borde alla investera i jämställdhet

Investera i jämställdhet

Under alla mina år på ledarpositioner i näringslivet har jag fått en viktig insikt: bättre könsbalans bakom beslutsfattandet leder till bättre beslut. Kompletterande perspektiv underbygger helt enkelt klokare beslut. Och med handen på hjärtat ska det mycket till för att hitta differentierade perspektiv hos ett gäng 50-åriga vita män.

Med det sagt räcker inte bara könsbalans, utan även åldersvariation och mångfald bidrar positivt.

När jag tittar tillbaka på min egen resa har jag min dotter att tacka för mitt uppvaknande inom jämställdhetsarbete. För något år sedan satte hon bestämt en bok i handen på mig och sade “den här måste alla läsa”. En knapp halvtimme senare hade jag plöjt igenom “Alla borde vara feminister” av den nigerianske författaren Chimamanda Ngozi Adichie.

Boken, som förövrigt är en fantastisk och viktig läsning, avslutas med “Kulturer skapar inte människor. Människan skapar kulturer”. Vi både kan, och måste, skapa en kultur där vi inkluderar och lyfter kvinnor. Inte enbart av ett rättviseperspektiv – utan även för att det borgar för bättre resultat.

Inom både näringslivet och forskningssamfundet råder i stort sett konsensus om att jämställdhet ger affärsmässiga fördelar. Rapporter från EY, Catalyst, MSCI och RobeccoSam visar att det finns en stark korrelation mellan ett företags resultat och nivån av jämställdhet. McKinsey har även kunnat visa att företag som satsar på jämställdhet har 35 procent större sannolikhet att prestera bättre än genomsnittet i sin bransch. De är mer innovativa, inkluderade och bättre rustade att möta utmaningar.

Även från politiskt håll har myntet trillat ner. Ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, nummer fem, är just jämställdhet.

Med allt detta i ryggen kan jag stolt säga att SPP/Storebrand har utvecklat och fördjupat analysen kring jämställdhet i vår hållbarhetsanalys. En faktor som påverkar betygsättningen av de 4 500 bolag som vi analyserar är jämställdhet. Vi på SPP vill helt enkelt investera mer i jämställda bolag, för vi tror de fattar klokare beslut och levererar starkare långsiktiga resultat.

Man måste även leva som man lär. Andelen kvinnliga medarbetare på SPP pension och försäkring är i dagsläget, år 2022, 54 procent, och av alla våra chefer är 55 procent kvinnor. Det har varit en målmedveten resa bakom förflyttningen. Men vi nöjer oss inte där. Vi har fortfarande en del att göra före SPP speglar det svenska samhället även i mångfald. Det blir nästa utmaning.

Dela artikeln Till spp.se