3 snabba med hållbarhetschefen Johanna Lundgren Gestlöf

Johanna Lundgren Gestlöf

Johanna Lundgren Gestlöf började under våren som ny hållbarhetschef på SPP. Med modiga innovationer och skarpa analyser jobbar hon för att varje krona som placeras i tjänstepensioner ska arbeta för en hållbar omställning. Vi bad Johanna svara på frågor om hållbart sparande och framtiden.

Hur kan mina sparpengar bidra till hållbarhetsmålen?

För SPP är det viktigt att världen styr om kapital mot bolag som kan erbjuda lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, och där är FNs 17 hållbarhetsmål en viktig vägvisare. Som privatperson kan du exempelvis bidra till hållbarhetsmålen genom att installera solceller på taket, åka kollektivt, handla rättvisemärkt eller bli världsförälder. Glöm bara inte pensionspengarna! De utgör så mycket som hälften av allt kapital på världens börser så att de kanaliseras i rätt riktning är verkligen en investering för framtiden.

Fonder med fokus på hållbarhet brukar ofta låta bli att investera i “dåliga” branscher eller jobba med att förbättra bolag oavsett bransch, vilket ju är jättebra. Men man vill ju också kunna styra sina pengar till de där framtidsbolagen – företagen som erbjuder produkter och tjänster som faktiskt bidrar till att göra världen bättre. SPP arbetar aktivt för att välja in fler av dessa i våra fonder, och betygsätter alla fonder med en hållbarhetsnivå som visar både på hållbarhetsrisker och möjligheter.

Vad innebär hållbarhetsnivån och hur har den förbättrats i år?

SPP tror inte på att erbjuda en “eko-hylla” med några särskilt utvalda hållbarhetsfonder utan arbetar aktivt för att varje investerad krona ska jobba för en hållbar utveckling. Vi analyserar 100 procent av våra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv och betygsätter deras respektive hållbarhetsnivå, oavsett om de är internt eller externt förvaltade.

Hållbarhetsnivån bygger på en hållbarhetsrating som varje bolag får av SPP, och som våra analytiker använder när de ska välja in nya, bra bolag i våra fonder och undvika riskfyllda investeringar. Tidigare har hållbarhetsnivån framförallt visat bolagens miljöhänsyn, och hur de arbetar med anställdas rättigheter, arbetsvillkor samt bolagsstyrning. Nu är hållbarhetsnivån till 40 procent baserad på hur bolagens produkter och tjänster bidrar till att lösa FNs hållbarhetsmål och till 10 procent på hur jämställda bolagen är.

Äntligen finns det alltså ett hållbarhetsmått som inte bara är det klassiska ESG-riskmåttet utan där man faktiskt kan investera sina pengar i företag som bidrar i en positiv riktning för världen! Vill man vara säker på att investera mer i lösningsbolagen och mindre i bolagen med höga hållbarhetsrisker är det klokt att leta efter fonder med hög hållbarhetsnivå.

Läs mer om hållbarhetsnivån och hur SPP jobbar med att välja in lösningsbolag i våra fonder >>

Hur tror du att världens hållbarhetsfokus kommer att förändras efter coronakrisen?

Jag hoppas och tror att världens ledare tar den här möjligheten att boosta den hållbara omställningen. Krisen har visat hur sårbara vi är, och risken för pandemier och andra katastrofer ökar med klimatförändringarna. Det finns inget annat alternativ än att agera kraftfullt.

Vi ser också bevis på att luft och vattendrag världen över har varit renare de senaste månaderna, vilket forskare tror räddar tusentals liv. Utmaningen ligger i att fortsätta minska utsläppen lika mycket som i år när världen praktiskt taget stått still i två månader, samtidigt som världen startar om och tar sig ur den här krisen. Vi behöver ju en hållbar omställning samtidigt som människor har jobb att gå till och möjlighet att leva ett gott liv.

Jag tror att krisen kan innebära en stor möjlighet. Vi vet att våra kunder vill spara hållbart, och vi vill styra vårt kapital så att det bidrar till en hållbar utveckling. Så uppmaningen till makthavare blir ju att skapa möjligheter för detta och verkligen göra offentliga investeringar i förnybart och hållbart!

Ska vi kanske avsluta med någon positiv nyhet mitt i allt även om det blir en fjärde fråga?

Det låter klokt! Då vill jag lyfta att Värtaverket i Stockholm precis har stängt sin kolpanna, en av Sveriges värsta miljöbovar, för gott. Dessutom två år tidigare än planerat, delvis för att kol inte längre var lönsamt efter bland annat ändrade skatteregler. Så det visar ju att politiska styrmedel faktiskt kan göra skillnad. Och så sjunker världens efterfrågan på det fossila samtidigt som förnybart faktiskt ökar trots krisen. Det är ju oerhört positivt för klimatet. SPPs egna fonder sålde de sista fossila innehaven förra året så att de nu är helt fossilfria. Med de sjunkande oljepriser som våren har bjudit på har det visat sig vara gynnsamt också ekonomiskt. Fair Finance Guide visar i en alldeles färsk undersökning det senaste kvartalets lönsamhet med att sluta investera i fossilbolag.

Dela artikeln Till spp.se