Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Cliens Småbolag

2022-06-09

Från och med 9 juni 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Cliens Småbolag.

Fonden är en aktivt förvaltad småbolagsfond med fokus på kvalitetsbolag i huvudsakligen Sverige men även bolag från de övriga nordiska länderna. I Cliens Småbolag placeras majoriteten av investeringarna i bolag med marknadsvärden på 1–30 miljarder eftersom det är segmentet där bolagen anses ha högst vinsttillväxt. Förvaltaren vill se en stark ledning i bolagen och att investeringarna ska kunna uppvisa en stabil lönsamhet under flera år. Dessutom vill de att bolagen ska ha en stark marknadsposition kombinerat med goda tillväxtmöjligheter och väljer bort förhoppningsbolag där verksamheten exempelvis består av forskning eller prospektering av råvaror.

Du hittar mer information om Cliens Småbolag i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?