Pensionstillägg 2023

2022-11-22

Har du en förmånsbestämd tjänstepension kan den i vissa fall räknas upp på grund av prisökningar i samhället. För 2023 blir uppräkningen upp till 10,84 procent beroende på vilket pensionsavtal du tillhör.

Frivillig ITP, Frivillig BTP, Frivillig FTP och SPPs Utlandsförsäkring räknas upp med 5,31 procent för år 2023.

Pensionstilläggen för BTP räknas upp med 3,30 procent och FTP med 0,16 procent.

För PTP, PPA 07 och K06 Bil G räknas pensionstilläggen upp med 10,84 procent. Det sker också en uppräkning för PTP, PPA 07 och K06 Bil G av intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev, med 10,84 procent.

Bakgrund
Enligt försäkringsvillkoren kan pensionen bara höjas om skillnaden mellan försäkringskapital och SPPs förväntade åtaganden i form av pensionsutbetalningar överstiger 7 procent.

Kontakta oss vid frågor
Om du har frågor kring pensionstillägg eller om din pension i stort är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-533 533.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?