Marknadsläge fonder november

2022-11-14

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna steg med hela 7 procent i oktober. Detta
berodde bland annat på spekulationer kring att Fed håller på att trappa ned
sin räntehöjningstakt samt den kraftiga börsnedgången i september.

Aktier på tillväxtmarknaderna föll under månaden och har därmed utvecklats sämre än industriländerna hittills i år. I synnerhet aktiemarknaden i Kina utvecklades svagt under oktober efter att de av en del förväntade lättnaderna av landets pandemiåtgärder uteblev. Även svenska aktier påverkades positivt av förhoppningarna om att Fed kommer att trappa ned sin räntehöjningstakt och den svenska börsen steg med hela 8 procent i oktober.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?