Pensionstillägg 2022

2021-11-11

Frivillig ITP, Frivillig BTP, Frivillig FTP, ITP-P, BTP, PTP, K06 Bil G, PPA 07 och SPPs Utlandsförsäkring räknas upp med 2,51 procent för år 2022.

Enligt försäkringsvillkoren kan pensionen bara höjas om skillnaden mellan försäkringskapital och SPPs förväntade åtaganden i form av pensionsutbetalningar överstiger 7 procent.

Pensionstilläggen för FTP kommer räknas upp med 0,70 procent. För PTP, ITP-P, K06 Bil G, PPA 07 kommer även en uppräkning av intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev, att göras med 2,51 procent.

Om du har frågor kring pensionstillägg eller om din pension i stort är du välkommen att kontakta oss.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?