Högsta placering i ännu en rapport

2020-12-02

SPP toppar Max Matthiessens lista över Sveriges mest hållbara pensionsbolag för åttonde året i rad. I rapporten "Ansvarsfullt ägande" är SPP det enda bolag som når toppen inom både traditionell försäkring och fondförsäkring.

– Det är otroligt glädjande att återigen nå en topplacering i analysen. Vi ser Max Matthiessens årliga rapport som ett viktigt verktyg för våra kunder att svart på vitt kunna utvärdera pensionsbolagens hållbarhetsarbete, kommenterar Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP.

Inom traditionell försäkring utvärderas hur pensionsbolagen tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar när de bygger upp investeringsportföljen och dess olika delar. I en egen kommentar till rapporten förklaras SPPs topplacering enligt följande:

– SPP utmärker sig framför allt för hanteringen av fastighetportföljen, utifrån uppmätta energideklarationer och miljömärkningar, samt för den höga lägstanivån för den noterade aktie- och ränteportföljen, säger Kaj Elfgren, Analysansvarig Liv & Pension vid Max Matthiessen.

Inom fondförsäkring betygsätts bolagens fondutbud, möjligheten för spararna att skapa hållbara fondportföljer och utifrån vilka kriterier pensionsbolagen upphandlar fonder. Även här når SPP upp till betyget Mycket Väl Godkänd.

- Vi har länge arbetat för att hållbarhet ska vara en naturlig del av pensionen, och resultaten av analysen visar att vi är en god bit på väg. Men spararnas krav pekar i en tydlig riktning: branschen behöver sikta högre, och effekterna behöver redovisas tydligare, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet och ta del av rapporten i sin helhet.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?