Vårt magasin om hållbara investeringar

2020-06-01

Läs om hur vi på olika sätt arbetar med hållbarbet i våra investeringar. Hur vi väljer ut hållbara bolag och hur vi tror att de kan bidra till en hållbar värld och en långsiktigt god avkastning?

I detta nummer diskuterar vi bland annat vad som sker i efterföljderna av corona, hur vi implementerat en ny metod för att betygsätta hur hållbara bolag är. Vilka kriterier avgör om ett bolag är hållbart eller inte? Och hur kan man påverka bolag att arbeta för en hållbar verksamhet? 

Vi tittar närmare på lösningsbolaget Telenor, som med prisvärda telefonitjänster banar väg för digital, social och ekonomisk inkludering. Genom det kommunikationslandskap de bygger ut bidrar de till att nå det globala målet 10 - minskad ojämlikhet. Vi diskuterar också varför vi på SPP Fonder valt att göra alla våra fonder fossilfria. Trevlig läsning önskar vi!


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?