Marknadsläge fonder mars

2020-03-10

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna föll med hela 8 procent* i februari till följd av ökad oro för ytterligare spridning av coronaviruset samt de ekonomiska konsekvenser detta skulle medföra. Även EM-aktiemarknaderna föll kraftigt men inte lika mycket som de utvecklade länderna då virusspridningen i Kina börjar mattas av och kinesiska myndigheter infört stimulansåtgärder för att stötta ekonomin. Den svenska börsen föll med 6 procent under månaden.

  • Oron för coronaviruset (COVID-19) sprider sig utanför Kina med fallande aktie- och räntemarknader som följd.
  • De första makrotalen från Kina bekräftar en minskad aktivitet där tjänstesektorn och i synnerhet turistnäringen drabbas hårt.
  • Den amerikanska centralbanken genomför extraordinär räntesänkning om hela 0,5 procent utanför ordinarie räntemöte.

*Mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten mars


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?