Stark tillväxt och avkastning för SPP

2020-02-12

Tillväxten hänför sig främst till tjänstepensionsaffären.

VD-Q4.jpg

Under 2019 har SPPs sparande med garanti levererat en avkastning på 16,5 procent för en typkund i arbetslivsfasen, där en hög andel aktier och god avkastning från SPPs alternativa tillgångar varit starkt bidragande.

– Portföljens investeringar i fossilfria aktiemandat, kryddade med investeringar i det vi kallar för "lösningsbolag", levererade solid meravkastning på i snitt 1,2 procent utöver sina jämförelseindex. De reala investeringarna avkastade 7,5 procent och Private Equity 29,9 procent. Hållbarhetsprofilen och alternativa investeringar har adderat mervärden, kommenterar Staffan Hansén, vd på SPP.

Tillväxten är stark i såväl försäljningsvolymer som resultat.

– Vårt starka erbjudande kryddat med kunddriven digitalisering och inte minst engagerade medarbetare lyfter tillväxten. Att tillväxten också syns på sista raden är ett bra bevis på att vi är positionerade för lönsam tillväxt trots fortsatt prispress, säger Hansén.

Läs mer i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?