Marknadsläge fonder december

2019-12-11

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med ytterligare tre procent* i november till nya historiska toppnivåer. Tecken på att de globala industritalen har börjat vända samt indikationer om att ett fas 1-avtal närmar sig i handelskriget lyfte börskurserna tillsammans med centralbankernas expansiva penningpolitik.

Även tillväxtmarknaderna steg, men mindre än industriländerna och glappet är 10 procentenheter hittills i år. Den svenska börsen var oförändrad i november, men ligger med en uppgång om 26 procent i år fortsatt högre än globala aktier. I november fortsatte även den svenska kronan att stärkas för andra månaden i rad.

  • De globala industritalen visar tecken på att bottna. Industrins svaghet har dock inte påverkat arbetsmarknaden och konsumtionen nämnvärt.
  • Även om tillväxttakten avtog ordentligt under 2019 så har centralbankerna lyft marknaderna ytterligare med sin penningpolitik.
  • Handelskriget är fortsatt osäkert med blandade signaler om tidsplanen och framsteg.

*Mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten december


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?