​Fossilfritt sparande blir den nya normen för SPP Pension & Försäkrings kunder

2019-12-09

I samband med FN:s klimattoppmöte COP25 väljer SPP Fonder att göra alla fonder, med sammanlagda tillgångar om 230 miljarder, fossilfria. För SPP Pension & Försäkrings pensionskunder innebär beslutet att fossilfritt blir den nya normen.

Staffan-Hansén-rod-1500.jpg

Enligt Parisavtalet har världens länder förbundit sig till "att göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling”. Här menar Staffan Hansén, vd SPP Pension & Försäkring, att pensionsbranschen har en naturlig och viktig roll att spela.

– Hälften av pengarna på världens börser är pensionspengar, och kapitalströmmarna från fossila bränslen kommer sannolikt att accelerera snabbare än man tror. Vi vill att våra kunders sparande ska vara i fas med Agenda 2030 och Parisavtalet, och då krävs ökade investeringar i fossilfritt.

Hos SPP blir nu sparandet för alla kunder som inte gör egna fondval fossilfritt. Fondförsäkringen SparaSäkra blir helt fossilfri och i SPPs traditionella försäkring blir alla noterade innehav i aktier och räntor fossilfria. Investeringar i fastigheter är sedan tidigare fossilfria i SPPs traditionella försäkring. Totalt kommer SPP Pension & Försäkring erbjuda 34 stycken fossilfria fonder till sina kunder.

Läs mer i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?