Marknadsläge fonder oktober

2019-10-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med 2 procent* under september och nådde därmed nya toppnivåer. Positiva makrotal, centralbanksåtgärder samt positiva signaler kring handelskriget bidrog till uppgången. Även aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna utvecklades positivt under september. De har dock utvecklats klart sämre än de utvecklade länderna hittills i år, vilket till stor del beror på handelskriget. Den svenska börsen steg med 4 procent under månaden och hittills i år är uppgången drygt 20 procent.

  • Den europeiska centralbanken återinför kvantitativa åtgärder med obligationsköp från och med november och utan slutdatum.
  • Konsumtions- och servicesektorn uppvisar inga svaghetstecken trots att industrisektorn har stagnerat globalt.
  • De aggregerade globala makrotalen fortsätter att falla, men har överraskat positivt i förhållande till förväntningarna under den senaste månaden.

*Mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten oktober


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?