Marknadsläge fonder september

2019-09-05

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna har fallit med nästan 1 procent* sedan juni månad, men hittills i år är uppgången drygt 15 procent. Handelskriget och ränteläget har bidragit till stora kurssvängningar som förstärktes av inverteringen av räntekurvan och den efterföljande oron för recession. Även tillväxtmarknaderna har drabbats av handelskriget och dessutom har försvagningen av den kinesiska valutan bidragit negativt. Den svenska börsen har fallit med nästan 3 procent sedan juni månad, men sedan årsskiftet är uppgången nästan 15 procent.

  • Den kraftiga räntenedgången oroar men stimulerar samtidigt finansmarknaderna och inverteringen av räntekurvan indikerar att vi är långt fram i konjunkturcykeln.
  • Den amerikanska centralbanken sänker räntan för första gången sedan finanskrisen och fler sänkningar är att vänta.
  • Även en ny runda med obligationsköp i eurozonen är att vänta då den tyska ekonomin börjat halta.

Läs hela marknadsrapporten september

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?