Marknadsläge fonder juli

2019-07-09

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med 6 procent* i juni och låg i början av juli på nya rekordnivåer. Förväntningar om en stimulativ centralbankspolitik i kombination med vapenvilan i handelskriget bidrog till uppgången. Även tillväxtmarknaderna gynnades av denna händelseutveckling och steg markant under månaden. Den svenska börsen steg med hela 7 procent och har därmed nästan helt återhämtat sig från den kraftiga nedgången i maj.

  • Centralbankerna kommer till undsättning ännu en gång och ECB följer i Feds fotspår.
  • Ur ett tillväxtperspektiv, inklusive svaghetstecken för den tyska ekonomin, är ECBs helomvändning lättare att förklara.
  • Ny vapenvila i handelskriget med nya förhandlingar, men konflikten kan snabbt trappas upp igen.

Läs hela marknadsrapporten juli

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?