Nya regler gällande förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

2019-06-12

Skatteverket har i ett ställningstagande kommit fram till att förmånsvärdet av en sjukvårdsförsäkring schablonmässigt kan antas uppgå till 60 procent av försäkringspremien.

Det innebär att 60 procent av försäkringspremien utgör underlag för beskattning medan 40 procent av premien är en skattefri förmån. Ändringen gäller retroaktivt från och med 1 juli 2018. 

SPPs vårdförsäkringar erbjuds i samarbete med DKV Hälsa/Storebrand Helseforsikring AS. DKV Hälsa kommer inom kort skicka ut informationsbrev till alla företag som har arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. 


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?