Marknadsläge fonder juni

2019-06-11

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna föll med hela 6 procent* i maj, bland annat på grund av handelskrigen och en svag makrobild. Även tillväxtmarknaderna tappade och Kina var den marknad som utvecklades svagast. Den svenska börsen tappade hela 9 procent under månaden, vilket raderade ut hela uppgången i april.

  • Handelskrigen eskalerar och involverar nu även Mexiko, vilket fortsätter att sänka riskaptiten och räntorna.
  • Handelskrigen kan i värsta fall drabba de globala tillväxtutsikterna negativt.
  • Handelskrigen smälter samman med teknikkriget – den teknologiska kapplöpningen har inletts.

Läs hela marknadsrapporten juni

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?