Marknadsläge fonder februari

2019-02-12

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med över 7 procent* i januari, vilket är den kraftigaste månatliga uppgången sedan 2015. Avtagande oro för recession i USA samt positiva signaler om handelskriget bidrog till uppgången. Tillväxtmarknaderna utvecklades marginellt bättre än industriländerna och en generellt tilltagande riskbenägenhet i januari bidrog till den positiva utvecklingen. Den svenska börsen steg med hela 8 procent under månaden.

  • Minskad oro för recession på marknaderna samtidigt som en räntepaus gradvis prisas in i värderingarna.
  • Fortsatt nedjusterade tillväxtutsikter, även för USA, sänker inflationsförväntningarna.
  • Handelskrigets tidsfrist i mars närmar sig och frågan är om det blir en ny upptrappning.

Läs hela marknadsrapporten februari

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?