Marknadsläge fonder januari

2019-01-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna föll med 7 procent* under 2018, vilket är det första kalenderåret med negativ utveckling sedan 2011. Oro för en lägre global tillväxt tycks vara den största orsaken till nedgången.

Tillväxtmarknaderna utvecklades bättre än industriländerna under december men har sammantaget gått ned med hela 10 procent under 2018. Kina föll med hela 20 procent under året, bland annat beroende på en stärkt dollar och handelskriget med USA. Den svenska börsen gick ned med 7 procent under 2018.

  • Den globala tillväxten blir troligtvis lägre under 2019, med framförallt svagare momentum även i USA
  • En lägre tillväxttakt innebär inte recession och arbetslösheten förväntas att fortsätta sjunka
  • Den amerikanska centralbanken (Fed) signalerar om en räntepaus, men nedtrappningen av balansräkningen fortsätter

Läs hela marknadsrapporten januari

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?