Reglerna för deklaration av direktpension ändras 2019

2018-12-13

En lagändring i skatteförfarandelagen träder ikraft 1 januari 2019. Ändringen innebär bland annat att utbetalningar från direktpensioner ska deklareras på individnivå varje månad istället för årligen. Utbetalningar från tjänstepensionsförsäkring berörs inte av lagändringen.

Berörda kunder hos SPP med utbetalning från direktpension som pågår eller startar under 2018 och 2019 får mer information i brev från oss.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?