Fem projekt får vårt stipendium "Klart du kan" hösten 2018

2018-10-26

De senaste vinnarna av stipendiet "Klart du kan" är Chalmers Vera team, Flamman Ungdomarnas Hus filial projekt, The Free Projects och Vid Din Sida Stockholm.

Följande projekt får stipendiet hösten 2018:

  • Chalmers Vera team är ett Eco-marathon racing team med sikte på att driva fram utvecklingen av bränslesnåla fordon. De har utvecklat en bränslesnål bil, Vera III. Projekt går ut på att optimera det nuvarande fordonet mot ökad bränslesnålhet.
  • Flamman Ungdomarnas Hus filial med projektet Ett mentorskap med möjligheter, som ger ungdomar möjlighet till vägledning och en positiv vuxenförebild genom mentorer. 
  • The Free Projects med projektet Skolbygge lågstadieskola, där de ska bygga tre klassrum till en lågstadieskola i byn Karimenga i norra Ghana.
  • Vid Din sida Stockholm med projektet Vid Din Sida, som ser till att äldre hemlösa pensionärer får omvårdnad. Projektet har fått tag i en egen lokal, vilket innebär renovering och att göra lokalen fin.

Med Klart du kan-stipendiet vill vi göra det möjligt för föreningar, projekt och individer att förverkliga idéer som gör världen lite bättre. Stipendiet delas ut två gånger om året och har sedan starten 2010 delats ut till fler än 70 organisationer.

Har du något projekt på gång som du tycker gör världen lite bättre och som du vill söka stipendiepengar för? Senaste ansökningsdag för nästa stipendieutdelning är den 31 mars 2019.

Ansök och läs mer om "Klart du kan"

Se filmen från en av de tidigare stipendiaterna, Drömstort:


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?